Al 200 kandidaten foar it Grut Frysk Diktee

Geplaatst Een reactie plaatsen

Der is in soad belangstelling foar it Grut Frysk Diktee dat op 21 april holden wurdt. Fan heal febrewaris ôf hawwe al 200 minsken it kwalifikaasjediktee makke. De foarsitter fan de organisaasje fan it Grut Frysk Diktee Hindrik Sijens is optein: “Noch net earder wiene der safolle minsken dy’t kâns meitsje woenen op in plakje […]

680 minsken dogge mei oan Grut Frysk Diktee

Geplaatst Een reactie plaatsen

Mei-inoar 680 minsken hawwe har opjûn foar it Grut Frysk Diktee. Dat is in rekôr. Noait diene safolle minsken tagelyk mei oan in dikteewedstriid. En dan binne de ‘thúsmeiskriuwers´ noch net iens meirekkene. De organisaasje is tige optein oer it grutte tal oanmeldingen. Sjueryfoarsitter Hindrik Sijens: “Wy hiene stikem wol hope dat wy boppe de […]

Grut Frysk Diktee: ‘It plein moat fol’

Geplaatst

Der hawwe harren al mear as 500 minsken oanmeld foar It Grut Frysk Diktee dat op 21 juny by de Aldehou yn Ljouwert holden wurdt. De organisaasje is bliid mei dit oantal, mar lit witte dat der noch hieltyd mear by kinne. “Wy binne hiel bliid dat der no al 500 ynskriuwingen binne”, seit sjueryfoarsitter […]

It Grut Frysk Diktee giet foar in rekôr

Geplaatst

It hiele Aldehoustertsjerkhôf fol mei skoalbankjes, mei minsken, jong en âld, dy´t oan it Grut Frysk Diktee skriuwe. Dat Grut Frysk Diktee wurdt dit jier grutter as oait tefoaren. It doel is om in rekôr oantal minsken meiskriuwe te litten en elk kin meidwaan! Bekende Friezen lykas âld-politika Lutz Jacobi, Habtamu de Hoop, de nije […]