Kwalifikaasje foar it Lyts Frysk Diktee

Geplaatst

Bern út groep 7 en 8 fan sa’n 15 skoallen yn Fryslân dogge dizze wike mei oan de kwalifikaasje foar it Lyts Frysk Diktee. De bern dy’t it diktee it bêste meitsje meie meidwaan oan it Lyts Frysk Diktee dat hâlden wurdt op 14 april 2022 yn de Steateseal op it provinsjehûs. Ek de kwalifikaasje […]

Al 200 kandidaten foar it Grut Frysk Diktee

Geplaatst

Der is in soad belangstelling foar it Grut Frysk Diktee dat op 21 april holden wurdt. Fan heal febrewaris ôf hawwe al 200 minsken it kwalifikaasjediktee makke. De foarsitter fan de organisaasje fan it Grut Frysk Diktee Hindrik Sijens is optein: “Noch net earder wiene der safolle minsken dy’t kâns meitsje woenen op in plakje […]