Dikteetekst Grut Frysk diktee 2023

Geplaatst

Op woansdei 24 maaie waard It Grut Frysk Diktee 2023 útstjoerd. Foar de meiskriuwers fine jo hjir de dikteetekst fan it Grut Frysk Diktee, skreaun troch Iris Kroes. It tritigersdilemma        It komt my oer it mêd. It hûs leit fol blijreade, turkoaiske en koskitengriene konfetty. It is ien grutte rotsoai en der stiet in […]

Sjongeres Iris Kroes skriuwt tekst Grut Frysk Diktee

Geplaatst

Twirrewyn, skroarjûn, sabeare en noaskje. Op tiisdei 23 maaie wurdt yn de Steateseal fan it Provinsjehûs wer It Grut Frysk Diktee holden. Sjongeres Iris Kroes skriuwt dit jier de dikteetekst. Kwalifisearjen foar it diktee kin fan hjoed ôf troch it kwalifikaasjediktee op www.fryskdiktee.nl te meitsjen. De dikteetekst wurdt fan ’t jier skreaun troch sjongeres Iris […]

Kwalifikaasje foar it Lyts Frysk Diktee

Geplaatst

Bern út groep 7 en 8 fan sa’n 15 skoallen yn Fryslân dogge dizze wike mei oan de kwalifikaasje foar it Lyts Frysk Diktee. De bern dy’t it diktee it bêste meitsje meie meidwaan oan it Lyts Frysk Diktee dat hâlden wurdt op 14 april 2022 yn de Steateseal op it provinsjehûs. Ek de kwalifikaasje […]

Al 200 kandidaten foar it Grut Frysk Diktee

Geplaatst

Der is in soad belangstelling foar it Grut Frysk Diktee dat op 21 april holden wurdt. Fan heal febrewaris ôf hawwe al 200 minsken it kwalifikaasjediktee makke. De foarsitter fan de organisaasje fan it Grut Frysk Diktee Hindrik Sijens is optein: “Noch net earder wiene der safolle minsken dy’t kâns meitsje woenen op in plakje […]